Bạn đang xem
Home > Tổng Hợp > Những Bài Văn Hay (Page 2)

Bình luận một số câu thơ trong Truyện Kiều

1 – Sống làm vợ khắp người taHại thay thác xuống làm ma không chồng. Đây là lời Thuý Kiều thốt lên sau khi nghe Vương Quan kể chuyện bi thảm của Đạm Tiên bên ngôi mộ “sè sè nấm đất”, “dàu dàu ngọn cỏ”, lạnh lẽo cả trong tiết Thanh

Bình luận câu tục ngữ ‘Có chí thì nên’

“Có chí thì nên”: một bài học giáo dục cho con trẻ rất hay của người xưa, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ hiện nay. Đôi khi chính chúng ta phải nhìn nhận rằng số người thiếu sự quyết tâm, ý chí phấn đấu cầu tiến ngày càng

Top