Bạn đang xem
Home > Thời Sự > EuroCham lạc quan với triển vọng kinh tế vĩ mô

EuroCham lạc quan với triển vọng kinh tế vĩ mô

Ngày 6/11, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã công bố Chỉ số Môi trường kinh doanh (BCI) hàng quý được thực hiện trong tháng 10. Kết quả khảo sát cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tiếp tục giữ nguyên so với quý 3 – duy trì ở mức trung bình, 50 điểm.

Các doanh nghiệp đến từ châu Âu tiếp tục thể hiện sự lạc quan đối với triển vọng kinh tế vĩ mô, với 47% mong chờ một sự “ổn định và cải thiện” của tình hình hiện tại và 35% cho rằng sẽ không có sự thay đổi nào. Một số doanh nghiệp tiếp tục tỏ ra quan ngại về ảnh hưởng từ việc thay đổi các luật lệ trong tương lai.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho biết có kế hoạch gia tăng đầu tư và đơn đặt hàng trong tương lai, từ đó tác động tích cực đến kế hoạch tuyển dụng. Một chuyển biến tích cực khác là theo dự đoán của các doanh nghiệp tham gia khảo sát, tình trạng lạm phát sẽ giảm tác động lên hoạt động kinh doanh của họ tại Việt Nam.

Nhìn chung, so với quý trước, không có một sự thay đổi đáng kể nào về đánh giá của các doanh nghiệp tham gia khảo sát đối với tình hình kinh doanh hiện tại, với 38% doanh nghiệp đánh giá tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại.

Tuy nhiên, chỉ số này đã phần nào được cải thiện so với năm ngoái – khi mà BCI nằm ở mức thấp nhất, 45 điểm. Số lượng các doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá tiêu cực về tình hình kinh doanh hiện tại đã giảm xuống còn 24% so với 28% của quý trước.

Về triển vọng kinh doanh, số lượng các doanh nghiệp tham gia khảo sát đưa ra đánh giá tích cực đã giảm xuống còn 44% sau hai quý tăng liên tiếp trước đó. Sự thay đổi này là điều đáng lo ngại, cho thấy môi trường đầu tư tại Việt Nam cần tiếp tục phải được cải thiện để không gây ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, nếu so với tỷ lệ 26% của năm ngoái, thì đây lại có thể được coi là một dấu hiệu tích cực.

Tham khảo từ:

Top