Bạn đang xem
Home > Kỹ Năng Sống > Kỹ năng sống | ky-nang-song

Kỹ năng sống | ky-nang-song

Tôi có thói quen sống theo cảm hứng. Những năm tháng theo học khối xã hội cộng với tính lãng mạn vốn có khiến tôi luôn lấy cảm hứng là một trong những lý do quan trọng trước khi làm một việc gì. Khi có hứng, tôi có thể thức xuyên đêm để làm bài, viết luận hay đi đâu đó xa xôi chẳng ngại ngần. Nếu không, tôi giữ thái độ ơ hờ với mọi việc. Theo kiểu nhận xét của mẹ tôi thì đó là thái độ: “sống chết mặc bay” hoặc “muốn đến đâu thì đến”. Đã nhiều lúc, mẹ góp ý tôi nên sống có mục tiêu và cần sắp xếp mọi điều thật gọn ghẽ. Có vậy, lúc công việc đến hạn tôi mới không bị rối trí và rơi vào cảnh: “nước đến chân mới nhảy”. Tôi nghe vài lần, vâng dạ rồi để đấy.

Top