Bạn đang xem
Home > Thời Sự > Sản xuất của Việt Nam giảm khá mạnh trong tháng 6

Sản xuất của Việt Nam giảm khá mạnh trong tháng 6

Chỉ số PMI của HSBC được xây dựng trên dữ liệu thu thập hàng tháng từ 400 nhà quản trị mua hàng ở các doanh nghiệp sản xuất tham gia trả lời các bảng câu hỏi khảo sát. Giảm từ 48,8 điểm của tháng 5 xuống còn 46,4 điểm trong tháng 6, chỉ số này đã rơi xuống mức thấp thứ ba kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào tháng 4/2011.

Báo cáo của HSBC cho hay thị trường trong nước vốn là nguồn nhu cầu chính yếu đã suy giảm trong tháng 6, trong khi số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm nhẹ.

Số lượng đơn đặt hàng mới giảm cũng khiến tồn kho thành phẩm tăng mạnh trong tháng 6. Hàng tồn kho đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong một năm qua. Việc gia tăng hàng tồn kho cũng có thể làm giảm nhu cầu tăng sản lượng trong những tháng tới.

Trong tháng 6, tình trạng giảm việc làm tiếp tục được ghi nhận. Các điều kiện thị trường đã ảnh hưởng đến việc thuê mướn nhân công, mua sắm và dự trữ hàng hóa đầu vào.

“Mặc dù đã áp dụng những biện pháp giảm giá nhưng doanh số bán hàng vẫn giảm do nhu cầu tiêu dùng giảm. Đồng thời, các điều kiện bên ngoài cũng yếu đi khi nhu cầu từ thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc đều yếu hơn. Với chỉ số lạm phát toàn phần tăng trong tháng 6, Ngân hàng Nhà nước trước mắt sẽ tiếp tục quan sát hoạt động thị trường”, bà Trinh Nguyễn, chuyên viên kinh tế của HSBC bình luận.

Nguồn:

Top