Bạn đang xem
Home > Posts tagged "học bổng toàn phần Singapore"

Cơ hội giành học bổng toàn phần Singapore

Chính phủ Singapore trao học bổng cho những sinh viên các nước ASEAN được chính phủ đề cử. Học bổng dành cho các khóa học đại học chính quy tại một trong những trường đại học sau của Singapore: Trường Đại Học Công Nghệ Nanyang, Trường Đại Học Quốc Gia Singapore

Top