Bạn đang xem
Home > Thời Sự > VCCI bị thanh tra đột xuất

VCCI bị thanh tra đột xuất

Đây là cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quyết định thanh tra được công bố, đoàn thanh tra do ông Hoàng Đức Vinh, Phó cục trưởng Cục 4 – Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về một số nội dung trong công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng trụ sở làm việc tại VCCI, thời kỳ thanh tra từ năm 2006 đến năm 2012.

Phó tổng thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng đã đề nghị VCCI phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác để đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thời hạn tiến hành thanh tra là 40 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, trừ ngày lễ, nghỉ theo quy định.

Tham khảo từ:

Top